Το Ζήτημα των Μερικών Επιτόπιων Ελέγχων Πρόληψης σε Καταστήματα Μαζικής Εστίασης

Πολλές φορές έχουμε βρεθεί «αντιμέτωποι» με κλιμάκια ελέγχου στα πλαίσια μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων σε καταστήματα μαζικής εστίασης, σχετικά με το εάν εκδόθηκαν τα οριζόμενα από τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014 άρθρα 12 και 13), τιμολόγια πώλησης και παραστατικά λιανικής πώλησης (Απόδειξη, Απόδειξη λιανικής, Απόδειξη λιανικής πώλησης, Απόδειξη παροχής υπηρεσιών, Απόδειξη λιανικών συναλλαγών, κ.λπ.), για την πώληση […]

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των επανακαταθέσεων στους ελέγχους περιουσιακής κατάστασης

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ορατή στροφή του Έλληνα φορολογικού νομοθέτη η οποία φυσικά προέρχεται από επιλογές της Διοικητικής και Πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στην μετατόπιση του φορολογικού ελέγχου από την επιχείρηση, σε οποιαδήποτε μορφή της, στο φυσικό πρόσωπο – φορολογούμενο. Η μετατόπιση αυτή εδράζεται στη σωστή οικονομική σκέψη ότι αφενός μεν το όποιο «ωφέλημα» της τυχόν φοροδιαφυγής οδεύει […]

Διαβάστε περισσότερα