Γιώργος Χριστόπουλος: Η δικαίωση από την ΔΕΔ για τους κατοίκους εξωτερικού

Γιώργος Χριστόπουλος: Η ΔΕΔ δικαίωσε και έκανε δεκτές προσφυγές μας για το επίμαχο ζήτημα των 15 νησιωτικών ενώσεων Λ/Φ με πρωτοβουλία της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, που αφορά κατοίκους εξωτερικού με δραστηριότητα στην Ελλάδα. (αποφάσεις με αριθμό 3257/2018, 3285/3.7.2018, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στους προσφεύγοντες) Ιστορικό: Θυμίζω ότι πολλά γράφτηκαν και πολλές συναντήσεις έγιναν με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, από τον Νοέμβριο του 2015,  […]

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων 15% για το φορολογικό έτος 2017

Επιμέλεια επιστημονική ομάδα Taxheaven Παραθέτουμε έναν βοηθητικό πίνακα που αφορά στις προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων, βασισμένο αφενός μεν, στο συνδυασμό των σχετικών διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε., αφετέρου δε, στα αναφερόμενα στις αποφάσεις ΠΟΛ.1042/26.1.2015 και ΠΟΛ.1011/2.1.2014. Υπενθυμίζουμε ότι, ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συντρέχει απαλλαγή παρακράτησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 -όπως ισχύει- και αφορούν στα […]

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτικές προθεσμίες για όλες τις δηλώσεις και δόσεις καταβολής φόρου μετά την παράταση

Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN Με την απόφαση ΠΟΛ.1121/2018 παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (φυσικών και νομικών προσώπων). Οι νέες προθεσμίες, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων λοιπών προθεσμιών που επηρεάζονται από την παράταση διαμορφώνονται ως εξής: Ι. Συνοπτικός πίνακας προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων Υπόχρεοι   Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φυσικά πρόσωπα που δεν συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές […]

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση έφερε και φορολογικές αλλαγές: Τι συμβαίνει με την φορολογική κατοικία των κατοίκων του εξωτερικού

Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης     Μετά την  παράταση για την υποβολή των  φορολογικών  δηλώσεων  ας δούμε κάποιες σημαντικές αλλαγές στην φορολογία, που επέφερε ο νόμος 4549/2018, ο νόμος που κύρωσε ουσιαστικά κάποιες από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την τελευταία αξιολόγηση.   Οι σημαντικότερες αλλαγές.   Πέρα από τις αλλαγές σε λεκτικά μέρη , ώστε η αναφορά στον ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ να […]

Διαβάστε περισσότερα

Tα εξαρτώμενα μέλη κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στο παρόν άρθρο εστιάζουμε στο ζήτημα των προστατευόμενων – εξαρτώμενων μελών των φορολογουμένων με την παράθεση τριών σχετικών θεμάτων από το βιβλίο μας «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Ανάλυση – Ερμηνεία” (έκδοση 2017, Δημήτρης Σταματόπουλος – Αντώνης Καραβοκύρης). Ποια θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη για τον φορολογούμενο.  Ο νέος ΚΦΕ χρησιμοποιεί τον όρο εξαρτώμενα μέλη, αντί του όρου προστατευόμενα μέλη ή της έννοιας «πρόσωπα […]

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδοτήσεις ΣΛΟΤ 2016-2017 (έως 31/05/2017)

Γνωμοδοτήσεις 2017 ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 151 ΕΞ / 20.01.2017 «Aπομείωση των ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων» ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 147 ΕΞ / 20.01.2017 «Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα» ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 110 ΕΞ / 20.01.2017 «Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης και αλλαγή λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 96 ΕΞ / 20.01.2017 […]

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔ – Χαρτόσημο ταμειακής διευκόλυνσης

Εκατοντάδες είναι οι προσφυγές που έχει εξετάσει η Δ.Ε.Δ. το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι οποίες αφορούν υποθέσεις επιβολής χαρτοσήμου από τις ελεγκτικές υπηρεσίες για δανειακές συμβάσεις που υποκρύπτονται σε συναλλαγές μεταξύ μετόχων/εταίρων και των επιχειρήσεών τους, αλλά και περιπτώσεις επιβολής χαρτοσήμου για ταμειακές διευκολύνσεις. Στην απόφαση της ΔΕΔ που παρουσιάζει σήμερα ο κόμβος, η υπόθεση αφορά στην επιβολή χαρτοσήμου για […]

Διαβάστε περισσότερα

Η εισφορά 2% του Ν. 4498/2017 επί των διαφημίσεων στο internet

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, του ΚΦΕ όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την Πολ. 1113/2015, οι δαπάνες διαφήμισης για τις οποίες οφείλεται τέλος διαφήμισης δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης εφόσον το σχετικό τέλος καταβλήθηκε (εκπρόθεσμα) μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης της οικείας περιόδου.   Εν τούτοις, για τις δαπάνες διαφήμισης μέσω του […]

Διαβάστε περισσότερα

Παραγραφή: «Βραχυκύκλωμα” για όσους υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις

Του Σπύρου Δημητρέλη Στην ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους παραπέμπεται ζήτημα από το οποίο εξαρτάται η παραγραφή χιλιάδων φορολογικών υποθέσεων. Πρόκειται για τις υποθέσεις όπου δεν είχε υποβληθεί αρχική εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση και υπεβλήθη εκ των υστέρων και, συνήθως, αφού είχε ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. Αν κριθεί ότι η υποβολή εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης θεωρείται ως μη υποβολή δήλωσης, τότε το χρονικό όριο […]

Διαβάστε περισσότερα

Αλαλούμ με ΕΦΚΑ και αποδείξεις για κάλυψη αφορολόγητου

ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ… ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Του Απόστολου Αλωνιάτη     Δυστυχώς άλλη  μια ακόμη φόρα οι φορολογούμενοι είναι χαμένοι στην μετάφραση από την συμπλήρωση των νέων εντύπων αλλά και της ολιγωρίας της διοίκησης. Το νέο έντυπο για τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, βάζει νέες υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.   Από την άλλη το έντυπο […]

Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 102