Χρήσιμος Οδηγός για Δικηγόρους από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Μετά από πολλά ερωτήματα συναδέλφων – μελών της Ένωσης και κατόπιν επικοινωνίας της ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ με την γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, για την παροχή των απαραίτητων διευκρινήσεων, αναφορικά με τις εισφορές και τα ένσημα του φορολογικού έτους 2015 των δικηγόρων, όπως αυτά απεικονίζονται στο νέο πλέον γραμμάτιο που εκδίδει ο Δ.Σ.Ρ. από 01/03/2015 και για την ορθή καταχώρηση τους στα τηρούμενα φορολογικά αρχεία (βιβλία), η επιστημονική ομάδα της ένωσης, συνέταξε έναν χρήσιμο και πρακτικό οδηγό – βοήθημα, για τα μέλη μας αποκλειστικά,  όπου ενόψει και του τέλους του έτους, αναλύονται όλες οι δυνατές περιπτώσειςκαι διευκρινίζονται έννοιες όπως:

 1. Εισφορές και Ένσημα Δικηγόρων.Μέχρι 28/02/2015

  Από 01/03/2015

  2.    Γραμμάτια Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου.

  Μέχρι 28/02/2015

  Από 01/03/2015

  3.    Τρόπος καταχώρησης στα τηρούμενα φορολογικά αρχεία (βιβλία)- ΜΥΦ

  4.    Εγγραφή των εξόδων για εισφορές και ένσημα, και τακτοποίησή τους για το φορολογικό έτος 2015.

  α) Σε ότι αφορά τις εισφορές

  β) Σε ότι αφορά στα ένσημα

  5.   ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Δείτε τον χρήσιμο οδηγό .pdf

Δείτε το γραμμάτιο τους .pdf