Φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις Απριλίου 2019

Καταληκτικές ημερομηνίες:
α) Μεταφορά υποχρεώσεων Μαρτίου 2019, λόγω της αργίας της 31/3 (1/4)
β) Πληρωμή ΕΦΚΑ (8/4)
γ) Υποβολή αντιτύπου βιβλίου ημερολογίου διαφημίσεων από ΜΜΕ (15/4)
δ) Υποβολή στις αρμόδιες ΔΟΥ στοιχείων και συμφωνητικών που υπογράφηκαν από 1/1-31/3/2019 (22/4)
ε) Δήλωση ΦΠΑ και καταβολή του φόρου για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστημένους εντός της E.E. μη υποκείμενους στο φόρο (Ιανουαρίου – Μαρτίου) (22/4)

στ) Υποβολή αρχικών δηλώσεων απόδοσης α) παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις & β) παρακρατούμενου φόρου για αμοιβές διοίκησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αμοιβές δικηγόρων κ.λπ. (22/4)
ζ) Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων (συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών-πελατών έτους 2018 (22/4)
η) Διακανονισμοί εκπτώσεων ΦΠΑ 2017 (30/4)
θ) Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (30/4)

 

Διαβάστε περισσότερα