Υποβάλετε τις προτάσεις σας προς την ΠΟΦΕΕ

Αγαπητά μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε ) το μοναδικό Συνδικαλιστικό Όργανο του κλάδου μας, με έδρα την Αθήνα, που έχει μέλη Συλλόγους – Ενώσεις σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, απευθύνεται στα μέλη και τους αντιπροσώπους των συλλόγων της προκειμένου να καταθέσουμε τυχόν προτάσεις ώστε να συμπληρωθεί ο προγραμματισμός δράσεων της για την τριετία 2019-2021 σε θέματα όπως στρατηγικοί στόχοι, ταμειακά, οργάνωσης, εξάπλωσης, νέα μέλη, παρουσία, προβολή, κ.α.

Η συμμετοχή συσπείρωση όλων των μελών της και η ενιαία ανάπτυξη της δράσεως της, για την διαφύλαξη, την μελέτη και την παραγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, ηθικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Παρακαλώ στείλτε μας τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας, στο pr@lsr.gr, έως τις 16/1/2019.

Με εκτίμηση,

ΕΛΦΕΕ Ροδου