Πρακτικός Οδηγός για την Ασφαλιστική Αντιμετώπιση της Ασθένειας Μισθωτού

Παραθέτουμε έναν πρακτικό οδηγό, αναφορικά με τον χειρισμό της ασθένειας εργαζομένου, σε συνεργασία με το τοπικό παράρτημα του ΕΦΚΑ στην ΡΟΔΟ, ο οποίος προέκυψε από την λανθασμένη τις περισσότερες φορές, αντιμετώπιση από πλευράς επιχειρήσεων και κατ αντιστοιχία διαχείρισης από το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ, σε μια προσπάθεια να κωδικοποιηθεί η όλη διαδικασία, για να έχει το μέγιστο αποτέλεσμα.

Κατεβάστε τον οδηγό