Πίνακας (Αρχείο) Λογιστικών-Φορολογικών Διαφορών από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου – Νέο Update v.4.0 Φορολογικό έτος 2017

Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή Σαρακοστή !!

Αφουγκραζόμενοι την συνεχιζόμενη περίπλοκη κατάσταση που έχει δημιουργήσει για πολλούς Λογιστές Φοροτεχνικούς η συμπλήρωση του τέως πίνακα Κ, και νυν Πίνακα Ε ( αν δεν αλλάξει γράμμα στην τελική του απεικόνιση στο νέο Ε3), για όλες τις οντότητες (με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία), η επιστημονική ομάδα της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, έφτιαξε ένα χρηστικό πρόγραμμα, όπου σε μια (και μόνο στήλη) καταχωρούμε τα δεδομένα των βιβλίων μας και αυτόματα προκύπτουν οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης και στην συνέχεια συμπληρώνεται αυτόματα ο περιβόητος, πολυσυζητημένος και δυσώνυμος πίνακας Κ (και πλέον Πίνακας Ε) στο νέο έντυπο Ε3 που αναμένουμε να ανακοινωθεί στην τελική του μορφή.

Η νέα έκδοση (ver. 4.0) περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για τα έτη 2015 και 2016.

Υπάρχει η δυνατότητα Ιστορικότητας και διαχρονικότητας (στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον), όπου οι τυχόν διαφορές αντιστρέφονται και ενσωματώνονται σε νέες που προκύπτουν, έτσι ώστε να υπάρχει η κατάλληλη πληροφόρηση (αρχείο), για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με βάση το Ν. 4308/2014 για τα ΕΛΠ.

Στις λογιστικές διαφορές έτους 2017, προστέθηκαν τα εκ μεταφοράς υπόλοιπα προσωρινών πινάκων προηγούμενων ετών ανά κατηγορία, ώστε να επισημανθούν με αυτόματο τρόπο τυχόν λάθη κατά την καταχώρηση (όπως πχ πληρωμή μεγαλύτερης δαπάνης απ’ ότι είχε υπολογιστεί στους πίνακες των προηγούμενων ετών).

Η μεταφορά υπολοίπων γίνεται με 2 τρόπους. Είτε αυτόματα, εφόσον συμπληρωθούν οι πίνακες οι πίνακες των προηγούμενων ετών, στα σχετικά φύλλα, είτε χειρόγραφα μεταφέροντας το υπόλοιπο των προηγούμενων ετών στο φύλλο αρχείο δεδομένων 2017. Το παρόν το αποστέλλουμε αποκλειστικά στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε, για να διαβιβασθεί στα Μέλη-Ενώσεις της, ως ανταποδοτική ωφέλεια, από την συμμετοχή στους κατά τόπους συλλόγους.

Οποιαδήποτε παρατήρηση από συναδέλφους για την βελτίωση του, είναι πάντα ευπρόσδεκτη.

Κατεβάστε το αρχείο