Νέα ημερομηνία για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Λόγω μη επίτευξης απαρτίας την 10η Οκτωβρίου 2018, με βάση το άρθρο 16 του Καταστατικού της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, η Ετήσια Τακτική και ΕκλογοΑπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΕΛΦΕΕ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στη Νέα Πτέρυγα του Νεστοριδείου Μελάθρου (έναντι Καζίνο), με τα ίδια θέματα.

Δείτε την αρχική πρόσκληση

Ενημέρωση μελών ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ για την διαδικασία συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679)

Πριν την έναρξη της επαναληπτικής σύγκλισης της Εκλογοαπολογιστικής μας ΓΣ, θα γίνει μια ημίωρη παρουσίαση στα μέλη της ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ, για την διαδικασία συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ2016/679) GDPR.  

Εισηγήτρια:
Παυλίνα Τριανταφύλλου, δικηγόρος, MSC στην διοίκηση υπηρεσιών (ΑΣΟΕΕ), Κάτοχος βεβ. παρακολούθησης σεμιναρίου Υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων της TUV HELLAS
1. Εισαγωγή – Σύντομη παρουσίαση των βασικών όρων και άρθρων του νέου Κανονισμού
2. Διαδικασία και στάδια συμμόρφωσης με τον Κανονισμό στην καθημερινή πρακτική για τα λογιστικά γραφεία.
3. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την συμμόρφωση τους με τον Κανονισμό.
4. Υποβολή ερωτημάτων.