Αποτελέσματα Εκλογών 2012

Το Σάββατο 10/11/2012 στο Ακταίον, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου «ΕΛΦΕΕ Ρόδου», με τη συμμετοχή πλέον του 90% των ταμειακώς εντάξει εγγεγραμμένων μελών. Από την εκλογική διαδικασία αναδείχθηκαν τα μέλη των οργάνων της Ένωσης: το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο καθώς και οι αντιπρόσωποι της Ένωσης στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο.

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου κατά σειρά εκλογής είναι:

1.      Ηρακλείδης Ιωάννης

2.      Χούλης Αλέξανδρος

3.      Παπαδημητρίου Παναγιώτης

4.      Παπαγρηγορίου Νικόλαος

5.      Τσαγκάρης Πρόδρομος

6.      Χατζημιχάλης Κωνσταντίνος

7.      Δημητράς Τσαμπίκος

Αναπληρωματικά μέλη :

1.      Κανάρης Ιωάννης

2.      Στεργενάκη Σεβαστή

3.      Ευθυμίου Σάββας

 

Τα μέλη της πρώτης Ελεγκτικής επιτροπής, κατά σειρά εκλογής, είναι:

1.      Χανιωτάκης Ιωάννης

2.      Κασέρης Νεκτάριος

3.      Πελεκάνος Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη :

4.      Κώστας Κωνσταντίνος

 

Τα μέλη του πρώτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατά σειρά εκλογής, είναι:

1.      Χούλης Αλέξανδρος

2.      Χανιωτάκης Ιωάννης

3.      Κασέρης Νεκτάριος

Αναπληρωματικά μέλη :

1.      Πελεκάνος Ιωάννης

2.      Κώστας Κωνσταντίνος

3.      Χατζημιχάλης Κώστας

 

Οι αντιπρόσωποι για το Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο (Ομοσπονδία), κατά σειρά εκλογής :

1.      Ηρακλείδης Ιωάννης

2.      Παπαδημητρίου Παναγιώτης

3.      Χανιωτάκης Ιωάννης

4.      Τσαγκάρης Πρόδρομος

5.      Παπαγρηγορίου Νικόλαος

6.      Κασέρης Νεκτάριος

7.      Χατζημιχάλης Κώστας

Αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι:

1.      Πελεκάνος Ιωάννης

2.      Κανάρης Ιωάννης

3.      Στεργενάκη Σεβαστή

4.      Δημητράς Τσαμπίκος

 

Μέσα στην εβδομάδα θα συγκληθεί η πρώτη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό τη συγκρότηση σε σώμα.

 

Η εφορευτική επιτροπή:

Γαλανάκης Ρούσσος

Καραμιχάλης Μιχάλης

Σπυρόπουλος Σπύρος