Η ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Η προσπάθεια ίδρυσης της ΕΛΦΕΕ Ρόδου ξεκίνησε στα τέλη του 2011.