Η ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Η ΕΛΦΕΕ Ρόδου ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2012 μετά από προσπάθειες και προετοιμασίες μηνών με σκοπό την εκπροσώπηση, ενημέρωση και συντονισμό όλων των ελευθέρων επαγγελματιών λογιστών-φοροτεχνικών και τελική επίτευξη την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τους ιδιώτες και επαγγελματίες της Ρόδου.