Εκδήλωση ενημέρωσης για το νέο πρόγραμμα LEADER/CLLD από την ΑΝ.ΔΩ.

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. διοργανώνει συνάντηση εργασίας για το νέο πρόγραμμα LEADER. Η συνάντηση / ενημέρωση απευθύνεται στους ασχολούμενους με την σύνταξη επενδυτικών προτάσεων / φακέλων στο νομό Δωδεκανήσου. Ενδεικτικά αναφέρουμε: μελετητικά γραφεία, σύμβουλοι επιχειρήσεων, γεωπόνοι, μηχανικοί, οικονομολόγοι, λογιστές και λοιποί που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις για λογαριασμό δικαιούχων στο πρόγραμμα LEADER/CLLD.

Απαραίτητη κρίνεται η μελέτη από τους συμμετέχοντες της πρόσκλησης και των συνημμένων αυτής, όπως είναι αναρτημένα στο www.ando.gr.

Στη συζήτηση θα αναλυθούν οι δράσεις του προγράμματος, τα ποσοστά ενίσχυσης, οι επιλέξιμες δαπάνες, λοιπές λεπτομέρειες και ο τρόπος υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου την Παρασκευή 31/5/2019, 18:30 – 21:00.

Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
Κων/νος Ζήφος
Διευθυντής

Με την ευγενική υποστήριξη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου