ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

«Τακτικά µέλη της Ένωσης μπορούν να είναι και γράφονται φυσικά πρόσωπα που ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού ως ελεύθερου επαγγελματία και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους 3, 4, 5, 6, 7 και 8. Σε περίπτωση εταιρίας μπορούν να εγγραφούν ως µέλη όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις. Δεν δημιουργεί κώλυμα η παράλληλη άσκηση και άλλης δραστηριότητας καθώς και η συμμετοχή του και σε εταιρίες με διάφορο αντικείμενο µε ταυτόχρονη συμμετοχή στα αντίστοιχα επαγγελματικά σωματεία.»

Καταστατικό ΕΛΦΕΕ Ρόδου – Άρθρο 4, παράγραφος 2

Εγγραφή νέων μελών:
Θα θέλαμε ακόμα να σας πληροφορήσουμε, πως μπορείτε να εγγραφείτε στην ΕΛΦΕΕ Ρόδου αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στην eΓραμματεία της ΕΛΦΕΕ Ρόδου – secretariat@lsr.gr

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη Δήλωση – Αίτηση Εγγραφής
2) Φωτοτυπία βεβαίωσης δήλωσης έναρξης εργασιών
3) Φωτοτυπία  Άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού
4) Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
5) Ετήσια συνδρομή 80,00 ευρώ πλέον 20,00 ευρώ το δικαίωμα εγγραφής

Οικονομική τακτοποίηση μελών

Τα μέλη να τακτοποιηθούν οικονομικά είτε στον Ταμία της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, κ. Νεκτάριο Κασέρη ή με κατάθεση στον λογαριασμό της ΕΛΦΕΕ Ρόδου στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο – Eurobank (για τα στοιχεία του λογαριασμού επικοινωνήστε μαζί μας).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Νεκτάριος Κασέρης, Ταμίας | tamias@lsr.gr | Κιν: 6947701920
Σπύρος Σπυρόπουλος, Πρόεδρος | proedros@lsr.gr | Κιν 6984640990