Ατομικές επιχειρήσεις: Η… σκληρή φορολογική αλήθεια σε παραδείγματα Νο 1

Οι αριθμοί ίσως να είναι οι αδιάψευστοι «εκφραστές» της πραγματικότητας… Η νέα πραγματικότητα στο φορολογικό τοπίο είναι ο Νόμος 4387/12-05-2016 και οι αριθμοί του.
Παρουσιάζουμε λοιπόν ένα Πίνακα, που αφορά στις Ατομικές επιχειρήσεις (ανεξάρτητα κατηγορίας Βιβλίων) και στη φορολόγηση τους για το Φορολογικό έτος 2016, με συγκριτικά στοιχεία του προηγούμενου έτους.

55

Διευκρινίζουμε ότι ο Πίνακας αφορά ποσά με βάση τους νέους φορολογικούς συντελεστές και δεν εμπεριέχει στοιχεία που αφορούν στην ασφαλιστική επιβάρυνση των Ατομικών επιχειρήσεων.
Επίσης στο % επί των Καθαρών Κερδών δεν έχει υπολογιστεί η προκαταβολή φόρου (100% από το 2016), διότι είναι ένα ποσό που «ανακυκλώνεται» κάθε χρόνο με το ποσό της προηγούμενης χρονιάς.

Δείτε επίσης και αντίστοιχο Πίνακα που αφορά τις Προσωπικές εταιρείες και διαβάστε το Άρθρο μας, Το νέο φορολογικό απλά και κατανοητά που αναφέρετε συνολικά στα βασικά σημεία των νέων φορολογικών μέτρων.

121212