Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ έτους 2017 και προηγούμενων και έκπτωση τους από τα ακαθάριστα έσοδα του 2017

Δείτε επίσης: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι από το ασφαλιστικό και την φορολογία κατά την πενταετία 2015-2019

και: Οι επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για τα έτη 2018 και 2019 για τους ελ. επαγγελματίες