Υπολογισμός αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμήρια) για το φορολογικό έτος 2017

Του Απόστολου Αλωνιάτη   Γενικά περί τεκμηρίων – Η κατοικία ως Αντικειμενική Δαπάνη Διαβίωσης  Με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), ο νομοθέτης καθιέρωσε των «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ». Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από τα γνωστά μας τεκμήρια. Πραγματικό και τεκμαρτό εισόδημα. Το φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογουμένου διακρίνεται σε δύο είδη, το πραγματικό εισόδημα και […]

Διαβάστε περισσότερα

Πότε εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές από τα ακαθάριστα έσοδα και πότε όχι

Άλλα λέει ο νόμος και άλλα ερμηνεύει το υπουργείο. Η φορολογική αντιμετώπιση των ασφαλιστικών εισφορών που πληρώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι, οι εταίροι των προσωπικών εταιριών, οι εταίροι ΕΠΕ και ΙΚΕ, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. του Απόστολου Αλωνιάτη* Άλλα λέει ο νόμος και άλλα ερμηνεύει το υπουργείο. Για τις ασφαλιστικές εισφορές, στο άρθρο 23 του Ν.4172/2013, που αφορά […]

Διαβάστε περισσότερα