Η αξιολόγηση των επανακαταθέσεων στους ελέγχους περιουσιακής κατάστασης

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ορατή στροφή του Έλληνα φορολογικού νομοθέτη η οποία φυσικά προέρχεται από επιλογές της Διοικητικής και Πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στην μετατόπιση του φορολογικού ελέγχου από την επιχείρηση, σε οποιαδήποτε μορφή της, στο φυσικό πρόσωπο – φορολογούμενο. Η μετατόπιση αυτή εδράζεται στη σωστή οικονομική σκέψη ότι αφενός μεν το όποιο «ωφέλημα» της τυχόν φοροδιαφυγής οδεύει […]

Διαβάστε περισσότερα