Το Ζήτημα των Μερικών Επιτόπιων Ελέγχων Πρόληψης σε Καταστήματα Μαζικής Εστίασης

Πολλές φορές έχουμε βρεθεί «αντιμέτωποι» με κλιμάκια ελέγχου στα πλαίσια μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων σε καταστήματα μαζικής εστίασης, σχετικά με το εάν εκδόθηκαν τα οριζόμενα από τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014 άρθρα 12 και 13), τιμολόγια πώλησης και παραστατικά λιανικής πώλησης (Απόδειξη, Απόδειξη λιανικής, Απόδειξη λιανικής πώλησης, Απόδειξη παροχής υπηρεσιών, Απόδειξη λιανικών συναλλαγών, κ.λπ.), για την πώληση […]

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία δρομολογίων – βιβλιάρια εργασίας οδηγών

Μπουρολιάς Ευάγγελος  (Σ.ΕΠ.Ε. – ΤΕΕΣ Αρκαδίας – Msc Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών) Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των εντύπων (Πίνακες, Βιβλία Δρομολογίων και Βιβλιάρια Εργασίας) με τα οποία είναι υποχρεωμένοι να εφοδιάζονται οι οδηγοί, είτε πρόκειται περί μισθωτών είτε περί ιδιοκτητών, των φορτηγών αυτοκινήτων, λεωφορείων – ΚΤΕΛ ή Τουριστικών (ΠΟΥΛΜΑΝ) – και επιβατηγών δημοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ). Με άλλα λόγια […]

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αντιμετωπίζονται ασφαλιστικά οι αμοιβές διοίκησης;

Καλησπέρα σας. Τελικά τι ισχύει με τον ΕΦΚΑ στις αμοιβές διοίκησης ( όχι εξαρτημένη εργασία ) και στα μερίσματα? Πιο αναλυτικά, ΕΠΕ  Υπολογίζεται ΕΦΚΑ μόνο στα μερίσματα, όταν γίνει διανομή αυτών? ΙΚΕ  Υπολογίζεται ΕΦΚΑ μόνο στις αμοιβές διαχειριστών ? ΑΕ Υπολογίζεται ΕΦΚΑ αθροιστικά στις αμοιβές ΔΣ και στα μερίσματα, όταν γίνει διανομή αυτών, ανεξάρτητα αν το ποσοστό συμμετοχής του μέλους στην ΑΕ είναι >3 ή > Έχω […]

Διαβάστε περισσότερα

Airbnb: Η δήλωση των στοιχείων για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις -δωρεάν παραχώρηση ακινήτου

Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας πρέπει να υποβάλλεται και για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις έως την έναρξη της λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας. Οι εκμισθωτές έχουν υποχρέωση να τις δηλώνουν ηλεκτρονικά στο σύστημα του taxis έως τα τέλη του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης. Οι δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται ακόμη κι αν αφορούν προφορική συμφωνία, και περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία […]

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ]

Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ] Της Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας της ΣΟΛ Α.Ε. (Επικαιροποίηση του άρθρου, που δημοσιεύτηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Απριλίου 2015, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταγενέστερη ΠΟΛ.1113/2.6.2015 και το με αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1137110 ΕΞ 2015/21.10.2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών). Συνοπτική περιγραφή των σχετικών φορολογικών […]

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό

Κατά την εξέταση αιτήματος μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό, πρέπει να συνεκτιμώνται όλα τα πρόσφορα στοιχεία Όπως: η ύπαρξη στέγης, η φυσική παρουσία του ίδιου, των μελών της οικογένειάς του, ο τόπος άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ο τόπος των περιουσιακών συμφερόντων, ο τόπος των διοικητικών δεσμών με τις δημόσιες αρχές και φορείς (ασφαλιστικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς) και ο τόπος ανάπτυξης πολιτικών, […]

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία και διάθεση των αποτελεσμάτων Α.Ε.

Γιώργος Α. Κορομηλάς Λογιστής – Φοροτεχνικός – DipIFRS by ICAEW Συγγραφέας Λογιστικών – Φορολογικών βιβλίων Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ.) Διευθυντής φορολογικού τμήματος Tax Advisors Ε.Π.Ε. 1. Δεδομένα 1.1. Οικονομικά δεδομένα α) Καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος) περιόδου προ φόρων (1)                                                                                        190.000,00 β) Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση (μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης)             15.000,00 γ) Ασφαλιστικές εισφορές που […]

Διαβάστε περισσότερα

Νέα δεδομένα για την αλλαγή φορολογικής κατοικίας

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων συνεχίζεται, με την προθεσμία των περισσοτέρων δηλώσεων να λήγει στις 17/7. Αρκετές βέβαια δηλώσεις έχουν προθεσμία υποβολής την 16ηΑυγούστου και είναι οι δηλώσεις των φυσικών προσώπων που παράλληλα είναι μέλη σε νομικό πρόσωπο το οποίο τηρεί απλογραφικά βιβλία. Εκτός αυτού, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν αιτηθεί αλλαγής φορολογικής […]

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3ο: Γιατί δεν Τελειώνει η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας των Ελλήνων που ξενιτεύονται?

– Οι κρίσιμοι Κωδικοί 319-320 στη φετινή δήλωση. – Η διαδικασία αλλαγής της φορολογικής κατοικίας. – Πότε έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος οι κάτοικοι εξωτερικού. – Ποια τεκμήρια «παραμονεύουν» – Ένας πρακτικός οδηγός με 24 σημεία που θέλουν προσοχή πριν πέσει η αυλαία της προθεσμίας για τη φορολογική τους δήλωση. Του Φοροτεχνικού Γιώργου Χριστόπουλου (Σημ. Το οδοιπορικό μας […]

Διαβάστε περισσότερα

Παραγραφή Φορολογικών Υποθέσεων, Απόφαση ΣτΕ 1738/2017 – Απαραίτητη η υιοθέτησή της

Του Γιώργου Δαλιάνη Ιδρυτή του ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Μέσα σε λίγες μέρες από την δημοσίευση του περιεχομένου της απόφασης της Ολομέλειας ΣτΕ 1738/2017, ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ των απασχολούμενων με την φορολογική επιστήμη αλλά και του πολιτικού προσωπικού. Επίσης, τόσο το διαδίκτυο όσο και ο τύπος προχώρησαν σε μαζική παραγωγή αρθρογραφίας με την οποία ανέλυαν την απόφαση αυτή και τις ενδεχόμενες […]

Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 34